Organisering

Organisering av arbeidet innen klima og miljø

30.07.2010

Organisering av Norsk olje og gass' klima og miljøarbeid

Avdelingsleder
Direktør miljø og næringspolitikk: Hildegunn T.Blindheim

Spesialrådgiver klima- og energipolitikk 
Spesialrådgiver: Tore Killingland 

_____________________________________________________________

Klima

Nitrogenoksider (NOx)

Andre typer utslipp til luft

Fagsjef: Hildegunn T. Blindheim
________________________________________________________________

Akutte utslipp

Miljørapportering

Lavradioaktivt avfall

Koraller

Oljevernberedskap

Fagsjef: Egil Dragsund
________________________________________________________________

Miljøovervåking

Nullutslipp

Produsert vann

Fagsjef: Einar Lystad