Forum for miljøovervåkning

Operatørselskapene på norsk sokkel overvåker havmiljøet nøye. Miljøovervåkingen omfatter både havbunnen og vannsøylen.