Kvalitetssikring av kursleverandører

22.12.2010

Fra 1. desember 2011 har Norsk olje og gass på oppdrag fra operatørene vedtatt en ny ordning for kvalitetssikring av leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Alle som leverer kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring etter Norsk olje og gass' retningslinje 002 – Sikkerhets- og beredskapsopplæring og tilhørende fagplaner, må fra 1. desember 2011 være kvalifisert i henhold til ”Norsk olje og gass' kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs  innen sikkerhets- og beredskapsopplæring”, se dokumentene nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at kravene til søknadens innhold og struktur ble revidert 10.8.13. Dokumentene som det er linket til i sidefanen er siste/oppdaterte revisjon.

Kursleverandører som tidligere har blitt godkjent av PSK, vil få endret sin godkjenning til Norsk olje og gass-godkjent. Denne godkjenningen vil være gyldig i henhold til skissert overgangsordning i hoveddokumentet for Norsk olje og gass' kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Her finner du liste over alle Norsk olje og gass' godkjente kurs og kursleverandører.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Målfrid Rønnevik i Norsk olje og gass: mr@norog.no