Treningsmateriell for beredskapslag

15.07.2013

Felles materiell for trening av beredskapspersonell offshore kan lastes ned i  høyre marg.

Modulbasert trening for Mann Over Bord (MOB) båt personell
Modulbasert trening for førstehjelpspersonell
Modulbasert trening for søk og redningslag
Modulbasert trening for livbåtmannskap