Livbåtprosjektet

Siden sommeren 2005 har Norsk olje og gass' livbåtprosjekt arbeidet med forbedringer av fritt-fall-livbåtene på norsk sokkel. Sommeren 2007 ble arbeidet med å forsterke overbygget på båtene avsluttet. Høsten 2007 startet fase 2 av prosjektet. Denne fasen vil ta for seg problemstillinger som framdrift, slag mot skroget, belter, ny standard for frittfall-livbåter, samt følge opp prosjekt som ble satt i gang i første fase.