Helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og drift

I drift og utvikling av olje- og gassfelt på norsk sokkel er det enighet i industrien om at et høyt HMS-nivå bidrar til å øke verdiskapningen på sokkelen. Norsk olje og gass' administrasjon har som oppgave å lede og koordinere fellesprosjekter innen helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og drift.

Klikk på lenkene for å finne retningslinjer og dokumenter relevant for HMS og drift.

Trepartssamarbeid

Samarbeidet mellom industri, fagforbund og myndigheter i olje- og gassindustrien er unikt i verdenssammenheng. Norsk olje og gass er en aktiv deltaker på de faste arenaene, og arbeider hele tiden med å videreutvikle trepartssamarbeidet. I tillegg til samarbeid innen HMS, deltar Norsk olje og gass aktivt i Regelverksforum og utviklingen av kurs innen Regelverkkompetanse for Petroleumsnæringen.