Kompetanse

Petroleumsindustrien er landets største kunnskapsnæring. Næringen er hovedmotor for teknologiutvikling og anvendelse av ny teknologi. Norsk olje og gass skal bidra til kompetanseutvikling ved å koordinere saker for industrien. Norsk olje og gass skal fremme medlemmenes felles interesser overfor myndigheter og utdanningsinstitusjoner, med vekt på utdanning som er strategisk viktig for bransjen.

Industrien står overfor større omstillinger ved overgangen til integrerte arbeidsoperasjoner og fjerndrift. Stadig ny og mer krevende teknologiske utfordringer gir endringer i kompetansebehovet. Kontakt og samarbeid med utdanningsmyndigheter, -institusjoner og organisasjoner er viktig for å synliggjøre og dekke både næringens kompetanse- og rekrutteringsbehov.

Norsk olje og gass jobber for at det finnes utdanningsretninger på både videregående skole, høgskoler og universiteter. Utdanningene skal være faglig relevante for industrien, og undervisningen i tråd med industriens teknologiske utvikling. Utdanning og kunnskap bidrar til at industriens behov for fremtidig arbeidskraft ivaretas på en god måte.