Arbeidsliv og kompetanse

Som en landsforening i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)er Norsk olje og gass en sentral part i avtalene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Norsk olje og gass jobber for at olje- og gassindustrien skal ha attraktive arbeidsvilkår i samsvar med praksis i norsk industri.

Norsk olje og gass skal bidra til at det er best mulige samsvar mellom utdanningsprogrammene og industriens behov for bemanningsressurser. Samtidig jobber Norsk olje og gass med å sikre at industrien tiltrekker mennesker med den riktige kompetansen. Norsk olje og gass jobber for å sikre at forskning og utvikling (F&U) relatert til utviklingen av en konkurransedyktig olje- og gassindustri blir et nøkkelområde innen norsk forskning.