Risikovurdering av vibrasjon ved bruk av håndholdt utstyr

15.11.2013

Arbeid med håndholdt verktøy fører til at arbeidstakeren utsettes for hånd-arm vibrasjonseksponering. Dette kan påvirke arbeidseffektivitet, føre til ubehag og i noen tilfeller være helseskadelig.

For å beskytte arbeidstakere mot mekaniske vibrasjoner, skal arbeidsgiveren kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidsutstyret utsetter arbeidstakerne for vibrasjoner og vurdere enhver risiko for helse og sikkerhet forbundet med vibrasjoner.

For å finne ut i hvilken grad man er utsatt for vibrasjoner og vurdere risiko for vibrasjonskader må arbeidsgiver skaffe oversikt over:

 

1.      Utstyrets vibrasjonsverdi (basert på vibrasjonsdata og usikkerhet). Les mer om beregning av usikkerhet.

2.      Eksponeringstid. Tiden (pr. dag) en utsettes for vibrasjonen

3.   Daglig eksponeringsverdi: A (12) - grense- og tiltaksverdier 

4.   Hvor lenge man kan jobbe før man overstiger Grenseverdi og Tiltaksverdi

5.   Forslag til risikoreduserende tiltak dersom man overstiger tiltaks- og grenseverdi.