114 Anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselsskadelig støy

Dokumenter til nedlasting

Ny revisjon av retningslinje 114

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 114 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselskadelig støy. Revisjonen er dater 11. desember 2014.

Revisjonen har vektlagt å synliggjøre konklusjoner og innspill fra prosjekt Støy i petroleumsindustrien i retningslinjen. Endringene er synliggjort i kapittel 7 i retningslinjen.

 

Kontaktperson ved eventuelle spørsmål:
Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering
Mob (+47) 415 73 182