095 Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter på norsk kontinentalsokkel

Dokumenter til nedlasting

Ny versjon av Norsk olje og gass retningslinje 095

Det foreligger ny revisjon av Norsk olje og gass retningslinje 095. Revisjonen er nummer to i rekken og datert 29.09.2015. Det er foretatt mindre administrative endringer i retningslinjen. Disse er synliggjort i kapittel 1.5.

Kontaktperson ved eventuelle spørsmål:
Lars Petter Lundahl
Spesialrådgiver, drift
Mob (+47) 908 89 435