117 Recommended guidelines for Well Integrity

Dokumenter til nedlasting

A new version of Norsk olje og gass guidelines 117 - Well Integrity has been approved 8 November 2017. This is revision 6.

 

 

Kontaktperson ved eventuelle spørsmål:
Tove Rørhuus
Fagsjef drift, boring og brønn
Mob (+47) 915 56 576