024 Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

Dokumenter til nedlasting

Vedlegg / tillegg

Ny revisjon av retningslinje 024

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 024 - anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell.

Revisjonen er nummer 6 i rekken, datert 29.01.2016. Endringene er synliggjort i selve retningslinjen, under vedlegg A.

Retningslinjen foreligger også i engelsk utgave.

Kontaktperson ved eventuelle spørsmål:
Målfrid Rønnevik
Fagsjef kompetanse
Mob (+47) 46844450