Hva gjør en ingeniør?

Hva gjør en ingeniør?
10.12.2010

Faktahefte, 16 sider: Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få om noen utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen.