Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser

Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser
06.01.2014

Formålet med denne veiledningen er å beskrive rammene for gjennomføring av miljørettede beredskapsanalyser. Den gir også føringer for å sikre entydige inngangsdata, forutsetninger og prinsipper som inngår i analysegrunnlaget uavhengig av metoden som benyttes. Veilederen anbefaler ikke en spesifikk analysemetodikk, men gir overordnede føringer som skal sikre at beredskapen mot akutt forurensning blir analysert og dimensjonert på en omforent og faglig forsvarlig måte.