Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser

01.07.2007

Det har de senere år skjedd en betydelig utvikling av metode for gjennomføring av miljørettet beredskapsanalyse. Utviklingen har skjedd gjennom arbeidet med analyser for leteboringer i nordområdene. Veiledningen inneholder en beskrivelse og dokumentasjon av metoden slik den foreligger, med målsetning om at den etableres som en Norsk olje og gass/NOFO industristandard for gjennomføring av miljørettede beredskapsanalyser.