Veiledning for energiledelse

26.04.2006

Denne veiledningen har til hensikt å bistå selskapene med å systematisere og formalisere arbeidet med energiledelse. Energiledelse bygger på de samme prinsipper som man finner i anerkjente standarder for miljøstyring, for eksempel ISO 14001 og EMAS.