Veikart for norsk sokkel

Veikart for norsk sokkel
20.09.2016

Olje- og gassnæringen i Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom et felles veikart som viser vei til en mer energieffektiv fremtid.