Rensing av oljeinnholdet i produsert vann

Rensing av oljeinnholdet i produsert vann
25.02.2016

Med utgangspunkt i nullutslippsarbeidet har Miljødirektoratet vurdert å stille strengere krav til rensingen av produsert vann som slippes ut fra felt på sokkelen. I dag er kravet at dispergert olje skal være 30 mg/liter eller lavere, mens gjennomsnittet oljemengde i utslippene har ligget rundt 11 – 12 mg/liter de siste årene.

DNV GL har laget en rapport med oversikt over erfaringer fra felt på norsk sokkel hva gjelder løsninger for håndtering og rensing av produsert vann, begrunnelse for valg av løsning, oppnådd rensegrad, erfaringer og kostnader. Miljørisikovurderingene viser at dispergert olje i vann utgjør en svært liten andel av risikobildet forbundet med produsert vann.

Miljødirektoratet har også fått utarbeidet en rapport som beskriver best tilgjengelige teknikker for å rense produsert vann med fokus på dispergert olje, og som kan installeres på overflateinnretninger.