Radioaktivitet i olje- og gassproduksjonen

01.06.2002

Et hefte om radioaktivitet i olje- og gassproduksjonen, konsentrasjonene i fast form, i produksjonsvann, i gass, støv eller i havet omkring. Heftet gir informasjon om ulike stoffer og hvilken betydning de kan ha for mennesker og miljø.