Miljørapport 2016

Miljørapport 2016
08.06.2016

Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2015-rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Last ned feltspesifikke utslippsrapporter