Miljørapport 2014

Miljørapport 2014
06.08.2014

Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2013 -rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Last ned feltspesifikke utslippsrapporter