Miljørapport 2013

Miljørapport 2013
10.06.2013

Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2012 -rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Nettside for Miljørapport 2013

Last ned feltspesifikke utslippsrapporter