Miljørapport 2011

16.06.2011

Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2010 -rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk sokkel.

Last ned feltspesifikke utslippsrapporter