Metode for Miljørettet Risikoanalyse (MIRA) revisjon 2007

01.09.2007

Norsk olje og gass’s veiledning for gjennomføring av miljørisikoanalyser gir en felles tilnærming og danner et felles rammeverk for gjennomføring av miljørisikoanalyser. Dette er basert på best tilgjengelige informasjon. Veiledningen innebærer standardiseringer av en rekke parametere, inngangsdata og delanalyser som inngår i miljørisikoanalysen.