Klima - norsk sokkel i endring

Klima - norsk sokkel i endring
20.09.2016

Bakgrunnen for klimarapporten og veikartet er KonKraft-organisasjonenes felles syn på hvordan norsk petroleumsnæring kan bidra til å løse en av vår tids største utfordring, klimautfordringen.