Environmental risk methodology MIRA

Environmental risk methodology MIRA
11.08.2014

Metodikk for miljørisiko på iskanten ved akutte oljeutslipp
Norsk olje og gass har tidligere publisert en metode for beregning av miljørisiko som følge av akutte utslipp av råolje. Denne er siden videreutviklet flere ganger blant annet i tilknytning til fiskebestander. Denne rapporten beskriver første versjon av en metode for å beregne mulige skader ved eksponering av iskanten (Marginal Ice Zone – MIZ). Metoden er utviklet i et samarbeid mellom DNV GL og AkvaplanNiva og er basert på en innhenting av informasjon fra en rekke forskningsinstitusjoner.