Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner

Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner
10.08.2015

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt
omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig.

Ved spørsmål, kontakt fagsjef Egil Dragsund +47 970 26 956.