Barrierer mot utslipp – faktaark

01.11.2005

Faktaarket tar for seg barrierer som hindrer utslipp under oljeleting, samt beredskapsressursene som kan settes inn dersom et oljeutslipp likevel skulle skje.