Konjunkturrapport 2016

Konjunkturrapport 2016
12.12.2016

Norsk petroleumsnæring har lagt bak seg et nytt krevende år. Med et oljemarked som de siste årene har vært preget av et betydelig tilbudsoverskudd, har oljeprisen siden høsten 2014 mer enn halvert seg fra et relativt stabilt nivå på over 100 dollar per fat. Dette har resultert i kostnadskutt på i størrelsesorden 30-40 prosent.

Baksiden av denne medaljener at rundt 40.000 ansatte har måttet forlate næringen.
Årets konjunkturrapport har fått tittelen ”Mot bedre tider”. Bunnen i oljeprisen ser ut til å være passert, og i løpet av 2017 kan en igjen finne balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet.