Konjunkturrapport 2015

Konjunkturrapport 2015
18.11.2015

Investeringene på norsk sokkel vil falle også i 2016 og 2017. Det arbeidet som selskapene nå gjennomfører, vil i seg selv føre til at investeringene blir lavere fordi kostnadene ved de enkelte prosjektene kan reduseres. Nedgangen anslås å snu i 2017, og investeringene ventes å øke betydelig igjen både i 2018 og 2019.

Norsk petroleumsnæring har lagt bak seg et krevende år. Etter år med svært høy aktivitet og stabilt høye energipriser, har et stadig høyere kostnadsnivå gjort det nødvendig med omstilling og effektivisering i næringen. Det sterke fallet i oljeprisen siden juni i fjor har bidratt til å forsterke dette behovet. Derfor har årets rapport fått tittelen «Krevende tider».