Tid for konsolidering

11.11.2014

Aktivitetsnivået i norsk petroleumsnæring har vært sterkt stigende de siste årene båret fram av høye energipriser, god funnutvikling og oppgraderinger av eldre felt. Toppen passeres i år, men investeringer og aktivitetsnivå på norsk sokkel vil fortsatt holde seg på et historisk høyt nivå som krever betydelig kapasitet både hos oljeselskaper og leverandørbedrifter.

Seks år etter innledningen på finanskrisen er verdensøkonomien fortsatt skjør, energietterspørselen avdempet og oljeprisen for tiden på sitt laveste nivå på fire år. Samtidig har det siden 2004 funnet sted en øking i kostnadsnivået på norsk sokkel, som vi i stor grad deler med andre petroleumsprovinser. Denne utviklingen bidrar til at robustheten i en rekke potensielle feltutbygginger er redusert. Norsk olje og gass’ Konjunkturrapport 2014 har derfor fått tittelen; «Tid for konsolidering».