Fortsatt høy aktivitet - i en fortsatt usikker verden

19.11.2013

Utsiktene for de kommende årene viser en verdensøkonomi hvor veksttakten blir liggende under historiske nivåer. Med god funnutvikling, nye utbyggingsprosjekter foran oss og en oljepris i nærheten av dagens nivåer, er det likevel grunnlag for et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel.

Norsk olje og gass` Konjunkturrapport 2013 har med dette som bakgrunn fått tittelen «Fortsatt høy aktivitet – i en fortsatt usikker verden».