Konjunkturrapport 2010

18.11.2010

Rapporten er gitt tittelen “Fortsatt høy aktivitet, men oljepolitikk på vent”. Tittelen reflekterer at finanskrisen har blitt mindre dramatisk for norsk sokkel enn forventet, og med en stabilt høy oljepris synes oljeselskapenes vilje til å ta fatt på nye prosjekter å være klart større enn for bare ett år siden. Oljepolitisk står imidlertid trafikklysene i gult.