Norsk olje og gass' konjunkturrapport 2007

Konjunkturrapport 2007
28.09.2010

Utsiktene til fortsatt høy oljepris vil føre til rekordhøye investeringer på norsk sokkel de neste årene. Samtidig vil det på lengre sikt kunne bli en nedgang i investeringer på grunn av få funn på sokkelen. Det går fram av Norsk olje og gass' konjunkturrapport 2007.