håndbok

Sikkert arbeid med og nær radioaktive kontrollkilder

Sikkert arbeid med og nær radioaktive kontrollkilder
10.08.2015

Denne håndboken er utviklet på oppdrag fra Norsk olje og gass. Formålet med heftet
er å bidra til at arbeid med eller nær radioaktive kontrollkilder i oljeindustrien foregår
på forsvarlig vis i full overensstemmelse med gjeldende regelverk, Norsk olje og gass´
retningslinjer og operatørenes prosedyrer.