håndbok

Håndbok for bruk av ridebelte

Håndbok for bruk av ridebelte
10.06.2016

Formålet med arbeidet er å standardisere bruk og operasjon av ridebelte på norsk sokkel for etablering av beste praksis.

Oppmerksomheten har vært rettet mot formelle krav, opplæring, kommunikasjon, begrensninger, signalgiving etc.