Håndbok

Arbeid sikkert med LRA

Arbeid sikkert med LRA
26.01.2015

Dette faktaheftet er utviklet på oppdrag fra Norsk olje og gass med formål om å sikre at arbeid hvor personell kan komme i kontakt med naturlig forekommende raidoaktivt materiale (NORM) i oljeindustrien, foregår på forsvarlig vis i full overenstemmelse med gjeldende regelverk og retningslinjer.