Norsk olje og gass' årskonferanse 2013

Industribyggerne

Industribyggerne
13.03.2014

Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg

Norsk olje og gass har engasjert et konsortium bestående av IRIS, Menon Business Economics, Senter for økonomisk forskning, NTNU, Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforsking for å utarbeide en detaljert oversikt hvordan sysselsettingsvirkningene av norskbasert petroleumsvirksomhet fordeler seg på de ulike fylkene.
Rapporten ble lansert i forbindelse med Norsk olje og gass' årskonferanse 2013.