Publikasjoner

Norsk olje og gass gir jevnlig ut publikasjoner innen en rekke områder. Alle utgivelsene er nedlastbare i pdf-format. Enkelte er også tilgjengelige i trykte versjoner. Ta kontakt via firmapost@norog.no eller telefon +47 51 84 65 00 for bestilling.

Et utvalg av våre publikasjoner er også tilgjengelige på App store (kun iPad).