Styret i Norsk olje og gass

27.10.2016

Styret i Norsk olje og gass har følgende sammensetting:

Kristin Færøvik, Lundin Norway (styreleder)

Arne Sigve Nylund, Statoil ASA
John Stangeland, NorSea AS
Karl Johnny Hersvik, Aker BP
Pierre Bang, Total E&P Norge AS
Tom Huuse, GE Oil & Gas
Vidar Nedrebø, Repsol Norge AS
Erik H Sæstad, Oceaneering AS
Monica Th. Bjørkmann, Subsea 7