Administrasjon

Norsk olje og gass har rundt 40 ansatte. Hovedkontoret er i Stavanger. I tillegg har vi kontor i Oslo og Tromsø.

Norsk olje og gass er organisert i avdelingene Drift, Næringspolitikk og kommunikasjon, Klima og miljø og Arbeidsliv. 

Geodata Trade Operator er en egen juridisk enhet i Norsk olje og gass.