Ny standardkontrakt for lavere kostnader

29.06.2015

Bedre, billigere og enklere for alle parter.  Det har vært målsetningen for dette arbeidet.  Det har vært tidkrevende, men en har lyktes til slutt – og det er bra for bransjen og det er bra for Norge.Bedre for sokkelen
Bedre fordi den løser problemer før de oppstår.  Fordi store endringer av utstyr og bygg offshore er kompliserte- så bidrar denne typen nye standarder til å gjøre dette enklere.

Billigere for selskapene
Det blir billigere for de involverte fordi slike standarder rydder unna masse tid og andre vanskelige spørsmål som en ellers må bruke tid og krefter på å finne løsninger på.  Standardisering i flere ledd er en viktig del av den totale jobben med å etablere standardiserte løsninger for norsk sokkel.  Det vil kutte kostnader over tid, og redusere årsverkene brukt på papirarbeid

Enklere for alle
Enklere blir det for både etablerte selskaper og eventuelt nye aktører som skal inn på sokkelen når alle forholder seg til samme standardkontrakter.  Det vil gjøre opplæring, kompetansebehov og felles forståelse av krav og utfordringer enklere for selskaper og leverandører.  

Bred forankring
I 2011 ble det inngått en avtale i KonKraft-regi om å etablere et nytt regime for utvikling, etablering og bruk av standardkontrakter med den hensikt å få flest mulig brukere av disse på norsk sokkel og dermed bidra til mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. Partene i avtalen ble Norsk olje og gass og Norsk Industri.

Signering i dag
Partene har i dag 29.06.15 signert en standardkontrakt med Statsråd Tord Lien som bivåner, og mottaker av den første signerte kontrakten.  For Norsk sokkel representerer dette en milepæl som har tatt mange års jobbing.

Les mer her:  Bransjekontrakt for modifikasjoner inngått 

For mer informasjon ta kontakt med:
Erlend Jordal, informasjonssjef næringspolitikk
+47 930 48 292