Konferanse

HMS i Nord

03.11.2014

- Vi tar ikke lett på utfordringene. Når vi øker aktivitetene i nord, skal dette gjøres på en forsvarlig og sikker måte. Høyt HMS-nivå er vår «license to operate», sier Gro Brækken administrerende direktør i Norsk olje og gass. 

Økt fokus på sikkerhet og beredskap
Mye av fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet ligger i Barentshavet. Vi står foran det som kan bli en ny og spennende epoke, for norsk olje- og gassindustri. Barentshavet er det største og mest lovende området, når det gjelder uoppdagede ressurser på norsk sokkel.  

- Fokuset på sikkerhet og beredskap blir enda større jo lengre nord vi beveger oss. Men i motsetning til hva noen kanskje tenker, har vår industri drevet forsvarlig virksomhet i nordområdene i flere tiår nå, sier Gro Brækken.  

Felles kunnskapsbase
300 deltagere samles tirsdag til en oppsummeringskonferanse for å se på hvordan industrien skal være rustet til oppgavene.

«HMS i Nord» startet allerede i 2010, og har i løpet av det siste året blitt forsterket blant annet gjennom seks arbeidsseminarer. Det er første gang alle parter og relevante faggrupper har satt seg ned sammen for å finne fram til en felles kunnskapsbase. Målet er å etablere en felles forståelse for viktige HMS-utfordringer med olje- og gassvirksomhet i nordområdene.

Derfor er det ekstra gledelig at dette arbeidet har vist verdien av å samarbeide på tvers av fagmiljøer, næringer, myndigheter og fagforbund. 183 personer har deltatt i arbeidet.

Unikt nettverk av fagkompetanse
Deltakerne har kommet fra Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet, fagforbundene, Norges Rederiforbund, Norsk Industri, og medlemmer fra Norsk olje og gass. I tillegg har fagfolk fra en rekke andre miljøer bidratt aktivt.

Summen av dette er et eksempel på hvordan norske kompetanse- og kunnskapsmiljøer kan arbeide sammen.

- Samarbeid og samhandling er nøkkelen som åpner ressursene til Barentshavet. Da er det tre ting vi må gjøre: Vi må tenke nytt. Vi må tenke smart. Vi må tenke samarbeid, sier Gro Brækken.

 Pressekontakt:
Tommy Hansen, kommunikasjonsdirektør Norsk olje og gass, mobil 90958450