Næringen har tatt støyproblemene på alvor

02.04.2014

Støy er et utbredt arbeidsmiljøproblem, også i petroleumsindustrien. Petroleumsnæringen har tatt støyproblemene på alvor, og på en konferanse i dag presenteres en rekke tiltak og anbefalinger gjennom prosjektet Støy i petroleumsindustrien – «HØR».

Det kan være flere grunner til at hørselskader oppstår. Både økende alder, arv, livsstil og miljø kan spille inn. Men også arbeidsrelatert støy kan forårsake skade på hørselen. I tillegg til hørselsskader er det mye som tyder på at arbeidsrelatert støy også kan gi andre helseeffekter, slik som påvirkning av hjerte- og karsystemet, økt risiko for arbeidsulykker og påvirkning av trivsel på jobb.

Hørselsskadede personer kan oppleve vanskeligheter med å fungere i sosiale situasjoner uten hjelpemidler. Også arbeidssituasjoner kan være svært utfordrende med nedsatt hørsel.

Tok utfordringen på alvor

Sammen med partene i petroleumsindustrien, og med bidrag fra NHOs arbeidsmiljøfond, ble prosjektet «HØR» initiert sent av Norsk olje og gass i 2011. I dag, onsdag 2. april, arrangeres avslutningskonferansen for prosjektet «HØR». Her presenteres resultater og anbefalinger fra prosjektet, samtidig som det vil bli gitt et innblikk i hva bransjen gjør for å bedre støyforholdene.

Ved å rette søkelyset mot seks temaområder i prosjektet, har man kommet frem til flere gode forslag til forbedringer som både petroleumsindustrien og annen industri kan nyte godt av.

Temaområdene for prosjektet har vært:
- Egenprodusert støy
- Områdestøy
- Sårbarhetsfaktorer
- Barrierer
- Vibrasjoner
- Helikopterstøy

Et element man har tatt tak i, er bruken av håndholdt verktøy. Håndholdte verktøy representerer en betydelig støykilde i industrien, og gjennom «HØR»-prosjektet har det blitt gjennomført et vellykket pilotprosjekt som viser at fjernstyrte arbeidsoperasjoner kan brukes for å redusere nettopp denne støybelastningen. Arbeidet fortsetter nå for fullt i industrien med å videreføre dette for praktisk bruk offshore.

Utviklet database

Det er også blitt utviklet en database for støy- og vibrasjonsdata ved bruk av håndholdt verktøy. Denne unike løsningen vil kunne bidra til å gjøre det enklere å velge det beste utstyret med tanke på støy og vibrasjoner, inspirere til utvikling av bedre utstyr og samt bidra til bedre risikovurderinger. Dette er et resultat som vil kunne brukes både offshore og av virksomheter på land.

Prosjektet har også avdekket at bruken av ørepropper i industrien ikke har vært riktig eller god nok. En animasjonsvideo som viser hvordan man bruker ørepropper korrekt har vært et enkelt, men virkningsfullt tiltak. Denne er nå i bruk på alle heliporter.

Mange bidragsytere

Prosjektet har blitt styrt av en partssammensatt styringsgruppe.  Det har vært mange bidragsytere i prosjektet, som fagforbund, myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, oljeselskap, leverandører og konsulentselskaper.

Det brede samarbeidet har gjort at man har kunnet belyse støyproblematikken fra flere ulike vinklinger. Prosjektet har bidratt til god læring, erfaringsoverføring og forslag til tiltak.

Resultatene av prosjektet viser at det nytter å sette fokus på støyproblematikk, og understreker viktigheten av å opprettholde et høyt kunnskapsnivå innen området.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Reidulf Klovning, rk@norog.no

Informasjonssjef Maiken Ree, 97755002