Høringssvar til gjennomgang av HMS-regelverket

11.12.2013

Norsk olje og gass har gitt sitt høringssvar til ekspertgruppens gjennomgang av dagens HMS-regelverk og tilsynsstrategi i norsk petroleumsvirksomhet.

I forbindelse med rapporten utgitt av ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.13, og Arbeidsdepartementets høringsbrev datert 29.9.13, har Norsk olje og gass gitt sitt høringssvar.

"Ekspertgruppen belyser flere sider ved HMS-regelverket, og Norsk olje og gass finner ekspertgruppens gjennomgang interessant og nyttig. Vi støtter hovedkonklusjonene om at HMS-regelverket i hovedsak bør videreføres som i dag," heter det i høringsbrevet.

Norsk olje og gass sendte inn sitt høringssvar 2.12.2013.

Les hele høringssvaret her.

Pressekontakt:
Maiken Ree, tel 977 55 002