Statsbudsjettet 2014

Ingen hjelp for tidskritiske prosjekter

08.11.2013

- Vi er overrasket over at regjeringen ikke har kommet med noen signaler om fremtidige fiskale rammevilkår for norsk sokkel, sier Gro Brækken i Norsk olje og gass.

I forbindelse med regjeringens behandling av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014 sendte Norsk olje og gass et brev til finansministeren hvor det ble bedt om at endringene i petroleumsskatten fra 5. mai i år ble utsatt i påvente en utredning av konsekvensene av forslaget. Petroleumsskatten eller de fiskale rammevilkårene for olje- og gassnæringen er ikke omtalt i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014.

- Det er synd at regjeringen i denne omgangen ikke har valgt å følge opp regjeringserklæringen som sier at de vil vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre ressursforvaltningen og øke utvinningsgraden i felt i drift og i marginale felt. Det enkleste grepet regjeringen kunne gjort for dette var å reversere endringene i friinntekten fra revidert nasjonalbudsjett 2013 siden denne endringen vil ha konsekvenser for marginale felt og prosjekter for å få økt utvinning fra eksisterende felt, sier Gro Brækken, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Mer til petroleumsforskningen

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014 foreslår regjeringen å styrke satsingen på petroleumsforskning med 36 millioner kroner i 2014 sammenlignet med 2013. Økningen skal gå til forskningsprogrammene PETROMAKS 2 og DEMO 2000.

I forbindelse med høringen i energi- og miljøkomiteen om statsbudsjettet 2014, torsdag 7. november, var innspillet til Norsk olje og gass at rammene for øremerkede offentlige bevilgninger til petroleumsforskning bør dobles til i størrelsesorden rundt 700 millioner kroner per år.

- Det har vært en reell nedgang i offentlig innsats på petroleumsforskning siden 2006. Med de store utfordringene norsk sokkel står overfor er utvikling av kostnadseffektiviserende, sikker og miljøvennlig teknologi tidskritisk. Det er derfor gledelig at regjeringen nå har startet en opptrapping av petroleumsforskningen, sier Brækken.

Kontaktperson:

Roger Pedersen, informasjonssjef, mobil 911 55 961