Positiv politisk plattform

07.10.2013

- Vi er glad for at den nye regjeringen slår fast at petroleumsnæringen i overskuelig fremtid vil være viktig for verdiskapning og teknologiutvikling i Norge, sier Gro Brækken i Norsk olje og gass.

Skal Norge lykkes med å være en langsiktig leverandør av olje og gass til de internasjonale markedene, samt en viktig verdiskaper for hele landet, er det viktig at norske politiske myndigheter legger til rette for dette gjennom en offensiv og god olje- og gasspolitikk.

- Den påtroppende regjeringen leverer et politisk grunnlag som legger til rette for at norsk sokkel opprettholder konkurransekraften i fremtiden. For oss er det spesielt viktig at den påtroppende regjeringen vil legge opp til å holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye letelisenser og at de vil satse på utdanning generelt og petroleumsforskningen spesielt, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Gro Brækken.

Forutsigbare skatte- og avgiftsregler

I plattformen slår regjeringen fast at den vil sikre næringen forutsigbare og langsiktige skatte- og avgiftsregler. De vil også vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre ressursforvaltningen og øke utvinningsgraden i felt i drift og i marginale felt.

- Etter skatteendringene som skjedde i vår er det viktig for oss at regjeringen slår fast at de vil ha stabile rammevilkår for næringen. Det er også positivt at de vil vurdere endringer i forhold til å øke utvinningsgraden. Det viser at den nye regjeringen tar på alvor de negative konsekvensene forslaget vil ha for ressursutnyttelsen, slik næringen har påpekt etter at skatteendringene ble foreslått i mai, sier Brækken.

Nordområdene

Regjeringen slår fast at den vil føre en offensiv nordområdepolitikk, og at den vil legge til rette for at regionen kan utnytte sine naturgitte fortrinn.

- Vi er glad for at den nye regjeringen vil sikre gode rammevilkår på fastlandet i nord i forbindelse med utvinningen av olje og gass i disse områdene. Det er viktig for utviklingen i Nord-Norge, sier Brækken.

Tilgang på nytt areal fortsatt viktig

Det er et demokratisk problem at et klart stortingsflertall, som er for en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, igjen ble overkjørt av et mindretall gjennom Samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre. Den nye politiske plattformen til regjeringen viser igjen klare politiske signaler om at petroleumsnæringen er en næring for fremtiden.

- Det var skuffende at regjeringspartiene valgte å si nei til Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er derfor positivt at den nye regjeringen nå både anerkjenner petroleumsnæringens plass i Norge, økonomisk og kunnskapsmessig og at det er en næring for fremtiden. Vi ser derfor frem til å samarbeide med den nye regjeringen, sier Brækken.

Kontaktpersoner:   

Gro Brækken, administrerende direktør, mobil 900 15 551

Roger Pedersen, informasjonssjef, mobil 911 55 961