Norsk oljeproduksjon fortsatt best på utslipp

16.10.2013

I saken «Vil ta ansvar, øker utvinning» i Dagens Næringsliv 7. oktober, omtales nye tall fra Miljødirektoratet som viser en økning i norske utslipp de siste ti år. Da er det viktig å huske på at Norge er verdensledende i å få mest mulig olje ut av oljefeltene, samtidig som vi er blant de ledende med lavest utslipp per produsert enhet.

 

- Selv om CO2-utslippene øker noe, må vi ikke glemme at Norge er blant verdens reneste olje- og gassprodusenter. Utslippene på norsk sokkel er 60% lavere pr produsert enhet enn det internasjonale snittet, sier fagsjef for miljø i Norsk olje og gass, Egil Dragsund.

I tillegg er det en grunnleggende sammenheng som må være med for å sette denne saken i riktig perspektiv: Norge er verdensledende i å få mest mulig olje ut av oljefeltene, samtidig som vi er blant de ledende med lavest utslipp per produsert enhet. På grunn av norsk teknologi og praksis vinner vi den globale konkurransen som går på å utvinne mest mulig olje med minst mulig utslipp i eldre felt.

Meningsløs sammenligning

Det gir derfor ikke mening å sammenligne eldre felter i Norge med utslipp fra andre lands felter som er i sin startfase. I Norge har vi en utvinningsgrad på 46 %. Det internasjonale gjennomsnittet ligger på 22 %. Dette har vært drevet frem av norske myndigheter, norsk forskning og leverandører, og norsk petroleumsnæring i fellesskap. Det har gjort Norge til et forbilde både når det gjelder god ressursforvaltning, og når det gjelder miljøvennlig oljeutvinning.

- Vi bidrar ved å utvinne olje på en mest mulig energieffektiv måte. Vi er på rett spor, og klarer å utvikle mer olje ved eksisterende felt ved hjelp av moderne teknologi og bruken av denne, sier Dragsund.

Eksempler på gjennomførte tiltak er mindre energikrevende injeksjon av vann og gass, mer effektiv energiproduksjon og forbedret drift av utstyr på plattformene. Det er hele tiden et mål for oss å effektivisere produksjonen også i forhold til mengde utslipp til sjø og til luft.

Ikke mulig med 100 prosent

Det er fortsatt fornuftig å øke den norske utvinningsgraden, men det vil ikke, verken økonomisk eller klimamessig, være fornuftig med en utvinningsgrad på 100%. Det vil for øvrig heller ikke være teknologisk mulig.

- Det er en sammenheng mellom økt utvinning og økte inntekter til fellesskapet, men det er også en sammenheng mellom økt utvinning og økte CO2-utslipp. Derfor er dette en diskusjon som har engasjert norske politikere i fortiden, og jeg er helt sikker på at det også vil engasjere i fremtiden, fastslår Dragsund.

For mer informasjon, kontakt:

Fagsjef for miljø Egil Dragsund.

Informasjonssjef for miljø Pia Martine Wold.