Ny helikoptersimulator gir økt sikkerhet

17.09.2013

Mandag åpnet FlightSafety International et nytt simulatorsenter i Stavanger, for trening ved bruk av Sikorsky S-92. Norsk olje og gass har vært en av drivkreftene bak senteret.

Erik Hamremoen, leder for Luftfartsfaglig ekspertgruppe

Treningssenteret er det første av sitt slag i Norge. Helikoptertypen Sikorsky S-92 ble introdusert på markedet i 2005, og er i dag det mest brukte helikopteret for personelltransport på norsk kontinentalsokkel.

Åpningen av FlightSafetys simulator gir bedre mulighet for effektiv trening av helikopterpiloter, som igjen øker flysikkerheten.

Milepæl for helikoptersikkerheten
- I dag feirer vi et samarbeid som begynte for over fire år siden. Med tanke på Sikorsky S-92s økte aktivitet på norsk sokkel, trenger vi en treningssimulator som dette. Dette læringssenteret er også en viktig milepæl for helikoptersikkerheten, sier internasjonal direktør for forretningsutvikling i FlightSafety International, David Powell.

Han retter en stor takk til leder for Luftfartsfaglig ekspertgruppe i Norsk olje og gass, Erik Hamremoen, som tilrettelegger og medhjelper, samt fagforeningen Industri Energi.

Tre helikopterstudier gjennomført
- Jeg vil gratulere FligthSafety International og Sikorsky med denne viktige milepælen for å øke både kvaliteten og sikkerheten innen offshore helikoptertransport. Oljeselskapene, fagforeningene, Luftfartstilsynet og helikopterselskapene har også vært viktige bidragsytere for å få på plass et slikt treningssenter, sier leder for Luftfartsfaglig ekspertgruppe i Norsk olje og gass, Erik Hamremoen.

Oljeselskapene på norsk sokkel har i lang tid lagt ned mye innsats for å kontinuerlig øke sikkerheten innen offshore helikopteroperasjoner. Blant annet har tre viktige studier blitt gjennomført og sponset av Norsk olje og gass´ medlemmer.

Bedre trening
I dag forholder Norsk olje og gass´ medlemmer seg til retningslinje 066 innen helikopteroperasjoner. Et av hovedkravene til simulatortrening i retningslinjen er at treningssimulatoren skal gjenspeile det spesifikke helikopteret som er kontrahert, da også i forhold til cockpit-utforming og instrumentering. Dette muliggjøres nå ved hjelp av det nye treningssenteret på Sola.

Bruk av helikoptersimulator gir mange fordeler. Blant annet kan treningen bli filmet og dermed gi bedre muligheter for læring. Treningen er også mer effektiv, da man unngår lange reiser til fjerntliggende treningsområder.

Les mer om retningslinje 066 her.

Les mer om Norsk olje og gass´ helikopterstudier her.

Pressekontakt:
Informasjonssjef Maiken Ree, 977 55 002